top of page
Yazı: Blog2_Post
  • Gözde Buğuş

Tökezlerken Yol Almak...

Sosyo kültürel, ekonomik ve bireysel dinamiklerin insan yaşamının derinliklerini oluşturduğunu var saydığımızda hayatın gerçek koşullarıyla yüzleşmeye başlarız.


Yaşadığımız koşulları en insani şekilde biçimlendirmek için onları dönüştürmek elzemdir. Çevremizden, ilişkilerimizden ve en önemlisi kendimizden başlayarak değişimi yönetmeliyiz. Bu değişim süreci hapsolduğumuz acılardan, sorunlardan ve problemlerden özgürleşmenin yolculuğudur aslında. Ve elbette ki ön başlangıcı bu yolculuğu istemek ve harekete geçmektir.


Zaman zaman harekete geçememe döngüsü içinde kaybolduğumuz anlar olacaktır. Önemli olansa yılmadan, usanmadan ayağa kalkmaktır. Kendimizle verdiğimiz bu mücadele aslında yaşama karşı da duruşumuzun göstergesidir.Hayat bizi ters yüz ettiğinde yeniden ve yeniden yüzeye çıkabilme pratiğidir aslen. Tökezlerken yol almak…. yaşamanıntam da kendisidir aslında…

24 görüntüleme
bottom of page