top of page

Yaşam Koçluğu

Bireysel gelişiminizin desteklenmesi için destek alın


Hizmet Açıklaması

Yaşam Koçluğu Nedir? Yaşam koçluğu, bireylerin potansiyallerini keşfedip geliştirmeleri, hedeflerini belirleyip doğru stratejilerle ilerlemeleri ve yaşam içindeki sorunlarla baş etme mekanizmaları geliştirmelerinde rehber ve destek olan hizmet alanıdır. Yaşam Koçluğu Hizmetleri Nelerdir? • Şiddet ile mücadele stratejileri geliştirme • Stres yönetimi • Öfke kontrolü • Etkin zaman ve süreç yönetimi • İş hayatı problemleriyle baş etme • Ergenlik problemlerine destek • Yaşam içindeki problemlerinizle baş etmeniz için çözüm mekanizmaları geliştirmek • Sorunlarınıza sürdürülebilir çözümler üretmek • Kaygılarınızı gidermede rehberlik etmek • İyi olma halinde kalmak için güçlendirici, geliştirici ve dönüştürücü olmak • Kronik hastalıklarda iyileştirici içsel, sosyal dinamikleri güçlendirme • Tek ebeveynlik sürecinde psiko-sosyal destek olmak • Hedeflerinize ulaşma yöntemleri geliştirme • Kişisel gelişim ve potansiyelinizi keşfetme yolculuğunuza eşlik etmek • Bağımlı, engelli, kronik hasta bireyle yaşama zorluklarıyla baş etmenize yardımcı olmak • Yaşam mücadelelerinde dönüştürücü, devindirici rehberiniz olmak • İçsel dinamikleriniz ve yaşamla yaşadığınız çatışmalar ve baş etme mekanizmaları • Kronik hastalığa sahip bireylerin hayatın içerisindeki uyum süreçlerinde bilgi ve becerilerini geliştirmelerinde rehberlik etme Pandemi Döneminde; • Yeni normale adaptasyon sürecini yönetmek • Derinleşen belirsizlik, umutsuzluk, kaygı ve stresle mücadele mekanizmalarını geliştirmek • Mesafelenmenin getirdiği sosyal izolasyon ve yalnızlıkla baş etmek


Hizmet Sayfası: Bookings Service Page
bottom of page