top of page

Gurbetçi / Göçmen Koçluğu

Yurt dışında yaşayan Türkler için danışmanlık hizmetleri


Hizmet Açıklaması

Gurbetçi Koçluğu / Gurbette Yaşayan Türkler Danışmanlık Hizmetleri Nedir? Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaşadığı problemlere yönelik ailesel, bireysel ve sosyal danışmanlık, destek ve koçluk hizmetleridir. Gurbetçilik sürecinde bireylere ve ailelere eşlik etmeye, bu deneyimde psiko-sosyal sağlığı güçlendirmeye, mutlu ve doyurucu bir yaşam kurmaya yöneliktir. Gurbetçi Koçluğu Hizmetleri Nelerdir? • Yabancı bir ülkede yaşamanın getirdiği zorluklarla baş etme • Farklı bir ülkeye, yeni bir kültüre uyum ve entegrasyon süreci • Dil eksikliği yüzünden kendini ifade edememe, iletişim kuramama sonucu oluşan problemlerin çözümü • Yaşanılan ülkede toplumsal yaşama katılma, toplumsal kaynakları kullanabilme • Farklı bir ülkede yaşayabilme, yaşama tutunabilme, yaşam kalitesini arttırabilme • Göç edilen ülkede potansiyelini keşfetme, bağımsız yaşam becerileri kazanma ve sürdürme • Yerleşilen yeni ülkedeki sosyal destek sistemlerine erişme, faydalanma • Ulus aşırı göç edilen ülkenin iş ve eğitim hayatına adaptasyon • Yaşanılan kişisel ve aile problemlerini kendi dilinde ve kültüründe ifade edip, çözme • Gurbetçi ailelerin problemlerini ve çatışmalarını yönetme • Yabancılık, ayrımcılık, dışlanmışlık ve ötekileştirme ile baş etme • Anavatandan kopuş, özlem ve yalnızlık ile baş etme • Ulus aşırı öğrencilerin yaşadıkları eğitim sorunları • Çok kültürlü evlilik çatışmalarının çözümlenmesi • Ulus aşırı yaşarken iş, okul, aile ve çocuklar arasında iyi bir denge kurma • Göç edilen ülkede yeni rutinler ve roller oluşturma, hedefleri belirleme ve gerçekleştirme • Kültür şoku, geçiş stresi, yoğun değişimler ve krizleri yönetme • Yer değiştirmeden önce, yer değiştirme sırasında ve sonrasında, ana vatana dönüş sırasında destek


Hizmet Sayfası: Bookings Service Page
bottom of page